Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

REWAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FORWARD MEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801432933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156716901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HUSSAIN-TAJAMMAL RAJA TOY MUZAMMAL-HUSSAIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111566041
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117116701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FAISAL AMIN TOY PAINDA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118395582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147421001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALEEM ASHRAF MUHAMMAD TOY ASHRAF TANSEEM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 301692357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144620101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039662127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137516401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800654570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134277001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PAPER PLASTIC RECYCLING ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800649362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134036701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2015
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΟΥΛΕΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066394785
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133707201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145593506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9591201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση