Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802445674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176494501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΡΟΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172523085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173510901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158036242
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152030901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OUZOUNIS PROPERTIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800833626
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142465001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAROLINA - ANTONIA - MARIA MARTENS ΤΟΥ LEO


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124388061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120299201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-04-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047298417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4350101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση