Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800632945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133151701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION INNOVATIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800553708
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129041301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENTOURAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800483413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124926701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Α.Ν. - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102901396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9683301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998664789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124135801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADVANCED CONSULTING & MARKETING SERVICES AE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999401637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5670001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση