Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997199761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139640801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΣΟΥΡ ΑΚΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106669373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169660701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVAC Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801363425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800632945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133151701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION INNOVATIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800553708
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129041301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Α.Ν. - ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102901396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9683301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREENOVATIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ENERGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997800966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9225001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998664789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124135801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση