Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INTERDECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802006745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168026601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SafetyTechHellas Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801743380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Happy2buy.gr ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801357930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155063301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058820686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151986001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153468615
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145150301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998988329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6549001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105517484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123427201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073815273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9305001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση