Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059036156
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158192701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157698393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155480801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043861948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8653401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΣΑΧΛΟΣ - TIMBERSA IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998993260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6550601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057762590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3263701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση