Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΞΥΛΑΔΙΚΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801407727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUEEN GLOBAL TRADE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801185444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151301201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGTech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999725355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7893901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

12 CONCEPT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800700669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137215501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998170894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8732401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998657368
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7580501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘ. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998665290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 47997038000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 082954246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2910501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση