Βρέθηκαν 73 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΕΚΤΟΡ SECURITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997591494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121577922000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GUARD ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801791014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163385601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECO SECURITY Ο.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801671016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161211101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEGATRONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801495680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157974401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037537911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHRISTINA VISAN TOY MIHAI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172375164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151899801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση