Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΝΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056350560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145283501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ergotherapeia I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141857101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800715530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138053001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800662439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134712501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 36920545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134570401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 998822250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7817201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NETSAKOS - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998536398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122407001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999452846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5997701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΩΡΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064965216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 41393206000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100776905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5402701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση