Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800866288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143384401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997728896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΘΗΝ KRONOS EXPRESS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 998298503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8745001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099338442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3329001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043056230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1946901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095584569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094277812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 640101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800823227
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142163901000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση