Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125587047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117851001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BODYTALK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999645202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6425101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059617147
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2804801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELMA Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Τεχνική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094119023
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4130701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037856111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138412801000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRISTINA POPOVA ΤΟΥ VASILI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159114283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152598801000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση