Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 120380582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147679901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΚΟΥΡΓΙΤΑΚΟΣ - Θ. ΚΑΙ Ε. ΔΕΣΠΟΙΝΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082526946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2471101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση