Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131319229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143329801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOK TECHNOLOGY PRODUCTS (ΝΟΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137537301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 136608366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129161001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111722748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136433401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081843561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 35600889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9700601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADSON EΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998195446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8219401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΣΥΖ.ΙΩΣΗΦ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040039066
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1888101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση