Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΘΗΤΗ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FILOTERRA ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801493508
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Π.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801026709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147261201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800840457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142672201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132697017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121553101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. & Μ. ΑΝΩΓΙΑΤΗ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997573022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9636201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046907788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7947301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση