Βρέθηκαν 59 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GEORGIOS GIANNOULIS KAI POTHITI KANELLIDI O.E.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801676189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161301801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ACTIVE 

ACE COMMUNICATION P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801546150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158882701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2021
  • ACTIVE 

SM TRADE & SERVICES SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801451695
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157140301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2020
  • ACTIVE 

SELINA OPERATION MAKRINITSA SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ACTIVE 

MARINA VERNIKOU PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801285180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153519901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ACTIVE 

ZEAL AND ZEST PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801279577
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153390601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ACTIVE 

MEROPE KAMINARAS TOY MILTIADIS


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 057275541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2560001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ACTIVE 

D.PANAIDIS PLAKA EE


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ACTIVE 

M. PETRIDI – DAFNI P. PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800911450
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144738201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2017
  • ACTIVE 

ZK SOLUTIONS Private Company


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800894830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144351601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2017
  • ACTIVE 

Σύνδεση