Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΜΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147681514
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162777401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΛΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133776786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161848901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLORIAN MIU ΤΟΥ VASILE


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 176039080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152681501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070908841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145207501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800694751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BUY A BOO Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800691877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136690601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076450979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132818801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΟΛΙΒΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113834637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130076901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση