Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996806856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154779101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICGB AD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996899221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153897901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEMENTO INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150283001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145218101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE GRID GAS & POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800829207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142328401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800741479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139182501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9526701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997803680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95699101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998382239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8272601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998382909
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8701901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση