Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801807970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163725601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BEYONDFUL EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801149709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150242401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MERCIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801068749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121080301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144325701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REVE DU TEMPS Ελληνικό Υποκατάστημα


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997011037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143402501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση