Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AEΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ EXECUTIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801958445
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167041001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON AIRLINES ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800894668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144347201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS SPIRIT AIRLINES ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800845951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134111701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997728896
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120895301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6705101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94468339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001797901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση