Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EAGLE SEAPLANES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150513501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARAMEX GREECE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800916456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144857801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800650766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134111701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800496421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125617401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6705101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOVE ART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998935219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6445001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099760770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3879001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94468339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001797901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση