Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΖΟΥΛΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801909832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165612401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998477658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7651201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095594723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099759170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3854801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΡΕΞ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095723107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2509101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094360202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122050001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095584569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1258901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094026421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-1970
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση