Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ZERETHRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801234639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152351901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PEOPLECERT ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800906174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144623401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RMS RISK MANAGEMENT SYSTEMS ΕΞΥΠΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800758740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139850601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800715530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138053001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MM PUBLICATIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800695993
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136942801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800660723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134632001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800624109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132724301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΚΤΟΡΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800577903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130325301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση