ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19 , ΑΘΗΝΑ, 10673

ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801335543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154643001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-04-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-04-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΘΑΡΗ ΖΩΗ
KATHARI ZOI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, επιχρίσεις κονιαμάτων, ξυλουργικές εργασίες, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, λιανικό εμπόριο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, καταλύματα διακοπών και αλλά καταλύματα σύντομης διαμονής, υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας, υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, έκδοση βιβλίων, έκδοση έντυπων διδακτικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου, έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών, έκδοση εφημερίδων, έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους, έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους, έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους, άλλες εκδοτικές δραστηριότητες, έκδοση άλλου λογισμικού, έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το internet, έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το internet, δραστηριότητες παράγωγης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, δραστηριότητες συνοδευτικές της παράγωγης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, βασικές υπηρεσίες διαδικτύου, δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia), παράγωγη πρωτότυπων λογισμικού, παράγωγη πρωτότυπων άλλου λογισμικού, υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, αγοραπωλησία ιδιοκτήτων ακίνητων, αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης, αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων, αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιοκτήτων η μισθωμένων ακίνητων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακίνητων, που προορίζονται για κατοικία, υπηρεσίες ενοικίασης ακίνητου, που προορίζεται για κατοίκηση, υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακίνητου για κατοίκηση, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακίνητων, που δεν προορίζονται για κατοικία, υπηρεσίες εκμίσθωσης η διαχείρισης ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακίνητων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε φ.π.α., υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακίνητων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε φ.π.α., υπηρεσίες ενοικίασης ακίνητων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση, υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης, υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, πολιτιστική εκπαίδευση, υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης, άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης, υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή, εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, τέχνες του θεάματος, υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος, υπηρεσίες παράγωγης και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνική δημιουργία, καλλιτεχνική δημιουργία, ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, παράγωγη πρωτότυπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών . Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή η/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση εκμετάλλευση αστικών εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων, (όπως ενδεικτικά διαμερίσματα, καταστήματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτήρια, μεζονέτες, γκαράζ κλπ), ήτοι εργασίες real estate. Η κατασκευή, ανέγερση και επισκευή αστικών, εμπορικών και επαγγελματικών ακινήτων. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα. Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή. Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιαδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, ξενοδοχείων, κλπ για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. Η ανάληψη, εκπόνηση ή και ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, περιβαλλοντικών) καθώς και τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία εγκαταστάσεων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management). Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, όπως λ.χ. κτηρίων γραφείων, κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία πάσης φύσεως οικοδομικών εγκαταστάσεων καθώς και η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως συναφών μελετών και ερευνών. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ξενοδοχειακών μονάδων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεως οικοδομικών εγκαταστάσεων. Η ανέγερση, ίδρυση, αγορά, λειτουργία, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων. Η παροχή προς τρίτους ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών. Η παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης). Η παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών εκμίσθωσης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Η ανάπτυξη και άσκηση οποιαδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η οργάνωση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, ενημερωτικές κλπ) εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, φεστιβάλ. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων και ψηφιακού υλικού. Η παραγωγή και διάθεση έντυπου καθώς και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, περιοδικά, ψηφιακά δελτίου τύπου και ενημέρωσης, ιστοσελίδες, διαδικτυακό ραδιόφωνο, διαδικτυακή τηλεόραση κλπ. Η δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο-ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου. Η δημιουργία φόρουμ. Η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων. Η πραγματοποίηση παραστάσεων. Η διοργάνωση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων. Η διοργάνωση διαλέξεων και φεστιβάλ. Η διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε πάσης φύσεως παραστάσεις. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή: (α) Η ίδρυση άλλων εταιριών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. (β) Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. (γ) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία. (δ) Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). (ε) Η άντληση χρηματοδοτήσεων (στ) Η παροχή εγγυήσεων και ασφαλειών (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται. (ζ) Η ενέργεια κάθε πράξης που συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της (η) Η Εταιρεία μπορεί να επιδιώκει και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιασδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47916000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δευτερεύουσα
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
55201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
55201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58190000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59130000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59140000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
68201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
68201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85520000 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
85521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85521900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
85600000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
90010000 ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90030000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
90031000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
90031200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση