Βρέθηκαν 43 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ARS MOMENTUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996642231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164942501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCA TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801533351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158649701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INSTA PRODUCTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801291660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153670601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE COLLECTIVE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801229261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152242501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047797624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 70551924000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078834798
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148443601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση