Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 027726671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165204501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KINESSO HELLAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 997033318
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145104901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E. F. D. I. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800569442
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129811501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ MEDIA & ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999961874
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4519401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099756210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3759501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση