Βρέθηκαν 116 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BYTECRAFT SOFTWARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802395285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175598601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2024
  • ACTIVE 

GPSOFTWAREV2 Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 802239031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172762501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2023
  • ACTIVE 

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998191670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8471101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ACTIVE 

OPERON ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801405181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156112101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2023
  • ACTIVE 

MEDIA ROCKETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802188040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171726201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ACTIVE 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ACTIVE 

Study in Greece ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή CIVIL ASSOCIATION
Α.Φ.Μ 996600610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169789001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2023
  • ACTIVE 

MEDICALWEB Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 802006550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168023201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2023
  • ACTIVE 

CASTA ADVISORS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801757567
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162776501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση