Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800907275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043469730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9474701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΦΟΡΕΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999631930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094449050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57958104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TENFORE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094287737
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 667901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση