Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

A.Y.PARTNERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801449141
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157083407000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801416693
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156362601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORGANIC 3S ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998097489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9375801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139379801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PS THINK UP BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800684284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136231201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800548182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999873284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4761501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2002
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση