Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NI-VAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801300229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153867701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚ.Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚ.Π.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801267173
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153085501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNE ARCHITECTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801227821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152208501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & DESIGN


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800490293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125317801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800341367
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117200901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση