Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801937216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166592701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι4 ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801621326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160290301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVERTY PROPERTY MANAGEMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801434096
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156740701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE SUN AUTOMATION GREECE Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801297903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153812101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998916611
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8669701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KARABINIS SYSTEMS AND NETWORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800797082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800793697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141109903000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EFCC Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800785440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140861301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση