Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802172495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171428401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RISING PHOENIX DEVELOPMENTS AND HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMARTICON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802049120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168901201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANF ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801974003
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167374101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HITACHI ZOSEN INOVA AG ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997011719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144175801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERATION C & C P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800829545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142346901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERATION G & V P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800829822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142356301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997882168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8966401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση