Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 163599520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169564001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITAL PERFORMANCE MARKETING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156865401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MCN STUDIOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801053619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147960301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARDOLIN ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800980915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146213201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MY SPECTRUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800807786
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141534701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

F.C.C.ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137560301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση