Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KINESSO HELLAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801345849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154822801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VITO PR & EVENTS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997011652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143911201001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Π. MENTORINGPARTNERS E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800849452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142945001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800671608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135109701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIRDIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800652317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134189601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση