Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172947801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΧΥΤΙΠΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800852597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143023101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTHORWAVE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997943720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122783501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SDL HELLAS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998095910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8714201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999324812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6836101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΔΡΟΣΟΥ - Μ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999291524
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση