Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUROSTART CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFTRONIC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801181040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151194201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΕΜΚΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800816851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141951301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P&A INTERPRETERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800802176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141372801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKY FORCE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800732110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138770501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997265480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132626901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΗΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039286154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132023701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση