Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΖΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801472586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157556901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801465988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157442201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RED POINT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801322720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154385801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. & Σ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998097951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9593401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997800284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9205801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΒΒΑΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999643294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5622301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση