Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXTRA MILE HUMAN CAPITAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801844780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164427601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKR STAFFING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153805401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.L.N. ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801210979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151825401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURE HOTELS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801113922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORKATHLON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800889880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144208501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LMW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137574401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Creative Pharma & HR Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800622190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132599201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση