Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BIOAXIS HOMECARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801919014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165800901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURE HOTELS INTERNATIONAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801113922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149425901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ CARE & RECRUITMENT ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800805387
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141477101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΔΕΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139086001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Fiberonics Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800731879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138776501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LMW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800705850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137574401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIOAXIS HEALTHCARE SOUTHEAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800634011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133234501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση