Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GUARD ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801791014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163385601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINE FOOD AND SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801339449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154710101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037537911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΡΑΚΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801022723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147166901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGISEC Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800798761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141263401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση