Βρέθηκαν 96 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GUARD ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801791014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163385601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECO SECURITY Ο.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801671016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161211101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801491552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157901301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137627016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154746401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ-Π ΠΛΕΥΡΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801279891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153394401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801223164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152109601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση