Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801568375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΚΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998474379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7468601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999077753
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6191501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999634691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5060301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094188618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 399701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Κ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094077598
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 321301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση