Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIFELTOP CLEANING FACILITY SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801460864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157349901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REGAL FUND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801272459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153217401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΣ ΜΑΘΕ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801083175
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148676601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

L.N.P.T. OFFSHORE HOSPITALITY SERVICES LTD


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996941384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145471801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROKLOS GMBH


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997010551
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142959801001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THESTA ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800693834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136822701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση