REGAL FUND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 3 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121

REGAL FUND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 3 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801272459
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153217401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

REGAL FUND Α.Ε.
REGAL FUND S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 3
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση εκτάσεων γης και κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, σκαφών, οχημάτων και η διαμεσολάβηση για την αγορά ή την πώληση ή την μίσθωσή τους σε τρίτους. 2. H ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή εκμετάλλευση ξενοδοχείων, εστιατορίων, καζίνων και γενικά η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, εγκαταστάσεων, μαρίνων ελλιμενισμού σκαφών και κέντρων ψυχαγωγίας πάσης φύσεως, καθώς και η άσκηση κάθε άλλης τουριστικής δραστηριότητας. 3. Η ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους επί αντιπαροχή, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας και η ανάληψη της εκτέλεσης κάθε εργασίας που είναι συναφής προς τα ανωτέρω. 4. Η ανάληψη, εκτέλεση, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε τεχνικού έργου δημόσιου, δημοτικού, κοινοτικού, ιδιωτικού και γενικά φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή συνεταιρισμού πάσης φύσεως. 5. Η σύλληψη και εκπόνηση μελετών κάθε φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, καθώς επίσης και η ανάληψη επιβλέψεων των έργων αυτών από οποιονδήποτε εργοδότη, οπουδήποτε. 6. Η υπεργολαβική ανάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο της εκτέλεσης έργων ή τμημάτων τους, τα οποία έχει αναλάβει η εταιρεία, καθώς και η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, σχεδιασμού και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων. 7. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, πάσης φύσεως, όπως η διαμεσολάβηση, μελέτη, προγραμματισμός και έρευνα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που θέλουν να προβούν σε επενδύσεις, συγχωνεύσεις, αγορές και πωλήσεις εταιρειών. 8. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη σχετικών μελετών για τη διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων για επενδύσεις κεφαλαίων, καθώς και η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση δημιουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων (FUNDS) ή η διάθεση μεριδίων ή μετοχών των στην Ελλάδα ή το εξωτερικό αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση παρόμοιων επιχειρήσεων. 9. Η παροχή συμβουλών σε επενδύσεις ακινήτων, αγορές, πωλήσεις αυτών, εν γένει κτηματομεσιτικές εργασίες, διάθεση κεφαλαίων της εταιρείας προς αγορά ακινήτων. 10. Η μεσιτεία για την σύναψη αστικών συμβάσεων ήτοι η μεσολάβηση για την σύμβαση των αστικών δικαίου συμβάσεως πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπαροχή ή η υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων. 11. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών καθαρισμού κατοικιών, πολυκατοικιών, γραφείων ή συγκροτημάτων γραφείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών, σχολικών και πανεπιστημιακών κτιρίων, κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ. 12. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών απολύμανσης και απεντομώσεων, μυοκτονιών κάθε είδους χώρων και εγκαταστάσεων. 13. Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία χαρτικών, χημικών, απορρυπαντικών, καθαριστικών, πλαστικών υλικών, υλικών συσκευασίας, μηχανημάτων κατάλληλων για καθαρισμούς κτιρίων, η υποστήριξη της λειτουργίας κάθε είδους κτιρίων και γενικά η ενασχόληση με κάθε νόμιμο τρόπο με επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων. 14. Η παροχή υπηρεσιών τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού, σχετικών με τη μεταφορά, τη διακίνηση ή διαμονή ατόμων ή ομάδας ατόμων και η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων. 15. Η άσκηση δραστηριότητας πρακτορείου εισιτηρίων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και η πώληση επί προμήθεια αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών κλπ εισιτηρίων. 16. Η πώληση και μεταπώληση (χονδρική και λιανική) ξενοδοχειακών υπηρεσιών και γενικά υπηρεσιών διαμονής και εστίασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 17. Ο σχεδιασμός, προώθηση και υλοποίηση εκδρομών, περιηγήσεων και ταξιδιών, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά μεταφορά, διαμονή, διατροφή, ξεναγήσεις, επισκέψεις σε αξιοθέατα κλπ. 18. Η μίσθωση ή η κτήση και η εκμετάλλευση χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων μέσων μεταφοράς για τη διενέργεια εκδρομών, περιηγήσεων, ναυλωμένων πτήσεων και γενικά για την εξυπηρέτηση εισερχόμενου ή και εξερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 19. Η διοργάνωση και υποστήριξη ειδικών θεματικά εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του συνεδριακού και του θεματικού τουρισμού. 20. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα οργάνωσης διοίκησης ή διαχείρισης και η διενέργεια και κατάρτιση έρευνας αγοράς και η σύνταξη σχετικών μελετών. 21. Η παροχή υπηρεσιών εμπορικών ή/και τεχνικών συμβουλών και η εκπροσώπηση στην Ελλάδα αλλοδαπών οίκων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς συνεργασία. 22. Η τηρουμένων των όρων του Νόμου εκπροσώπηση αλλοδαπών επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με αυτούς συνεργασία, ως και η ανάπτυξη αυτοτελώς τέτοιων δραστηριοτήτων. 23. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, καθώς και η μίσθωση ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 24. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, διανομή και εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών υλικών, χειρουργικών ειδών, φαρμακευτικώνν ειδών, παραϊατρικών σκευασμάσων και ιατρικών αναλώσιμων 25. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικών μηχανημάτων. 26. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, προώθηση, διανομή και παραγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προϊόντων άλλων εταιρειών, καθώς και η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού. 27. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών μάρκετινγκ, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, καθώς και η εκπόνηση ερευνών αγοράς. 28. Η λειτουργία αναψυκτηρίων, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών και γενικότερα η ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στον χώρο των τροφίμων. 29. Η τροφοδοσία (catering) κάθε είδους εκδηλώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεξιώσεων, συνεστιάσεων κ.α. με προϊόντα ζαχαροπλαστικής και συναφή αναλώσιμα. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς. β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κύρια
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46461205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47747507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47747510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
50301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ Δευτερεύουσα
50301300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
68101200 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
77291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΕΡΙΤΣΩΝ ΚΛΠ) Η ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Δευτερεύουσα
81221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
81291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση