Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELA FIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801836294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOGUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801724689
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162211301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801615701
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105846022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800676597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135337601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 095401813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1750401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064164413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124532801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800377026
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119097601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEVAPARK MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997625361
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9698401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση