ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800676597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135337601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΒΕΤΕ
DIAGRAMMA SA
DIAGRAMMA AVETE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. H εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση, βιομηχανική παραγωγή ή με κάθε άλλο τρόπο εκμετάλλευση εκτυπωτικών συστημάτων και περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών μηχανών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, 3D εκτυπωτών και σαρωτών,βιβλιοδετικών και λοιπών συστημάτων προεκτύπωσης, ψηφιοποίησης, εκτύπωσης και επεξεργασίας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου μηχανήματος, συστήματος και λογισμικού εξυπηρετεί συναφείς στόχους στο πεδίο των συστημάτων οργάνωσης, αυτοματισμού γραφείου και γραφικών τεχνών. 2. Η εμπορία, συντήρηση, βιομηχανική παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συστημάτων πληροφορικής, περιφερεια¬κών στοιχείων ή συσκευών πληροφορικής, η παροχή συμβουλών και διαχείρισης ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπών ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρονικών παιγνιδιών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών συσκευών και λοιπών μηχανημάτων οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου, ετοίμων προγραμμάτων και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συμπληρωματικής ή συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες. 3. Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και η βιομηχανική παραγωγή ειδών χαρ¬τοπωλείου και βιβλιοπωλείου, χάρτου και αναλωσίμων, ειδών γραφικής και χαρτικής ύλης, ειδών και οργάνων σχεδιάσης, ζωγραφικής, βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, μηχανών και ειδών εξοπλισμού γραφείου και συναφών ειδών. 4. Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και η βιομηχανική παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η παροχή ασυρμάτων, ενσυρμάτων και δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συστημάτων εξοπλισμού ήχου και εικόνας,οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, φωτιστικών και συστημάτων φωτισμού, συστημάτων εγγραφής μουσικής και εικόνας, παιγνιδιών κάθε τύπου. 5. Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και η βιομηχανική παραγωγή αναλωσίμων και ανταλλακτικών για κάθε σύστημα που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες αυτοματισμού γραφείου, γραφικών τεχνών, ειδών πληροφορικής και περιφερειακών, ειδών χάρτου και βιβλιοχαρτοπωλείου, τηλεποικινωνιακού υλικού, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, μεταφορικών μέσων, σκαφών και ακινήτων. 6. Η εμπορία είτε χονδρικώς είτε λιανικώς καθώς και η βιομηχανική παραγωγή εξοπλισμού ασφαλείας, καταμετρητών χαρτονομισμάτων, τραπεζικών εκτυπωτών, συσκευών αναγνώρισης διαβατηρίων και λοπών συστημάτων ασφαλείας. 7. Η εμπορία, συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή, επανάχρηση, τροποποίηση, ανακύκλωση, διάλυση και γενικά κάθε επέμβαση σε συσκευή, μηχάνημα ή εξοπλισμό, σύστημα οργάνωσης και αυτοματισμού γραφείου, γραφικών τεχνών, μεταφορικών μέσων, σκαφών, ακινήτων ή βιομηχανικού εξοπλισμού. 8. Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας αυτοματισμού γραφείου, πληροφορικής, γραφικών τεχνών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορικών μέσων, σκαφών και ακινήτων, η απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων (ιδιωτικών, κοινοτικών ή άλλων) για έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας ή για εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών με μορφή σεμιναρίου, μετάδοση γνώσης σε ειδικευόμενους σπουδαστές ή άλλα άτομα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της εταιρίας. 9. Η εισαγωγή, εμπορία, εξαγωγή, ενοικίαση κ.λ.π. εκμετάλλευση κάθε υλικού, συστήματος, ή μέσου που αφορά άμεσα ή έμμεσα στον αυτοματισμό και στην οργάνωση γραφείου, πληροφορικής, γραφικών τεχνών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορικών μέσων, σκαφών και ακινήτων . 10. Η μεσολάβηση για την προώθηση συναλλαγών ενδοκοινοτικών, τριγωνικών κλπ. ανάμεσα σε άτομα, εταιρίες ή φορείς πάνω στον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου, πληροφορικής, γραφικών τεχνών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορικών μέσων, σκαφών και ακινήτων. 11. Η εκτύπωση και ψηφιοποίηση με φωτοαντιγραφικό, τυπογραφικό, ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο εκτυπωτικών εργασιών, εκδόσεων, βιβλίων, περιοδικών κλπ. και οι συναφείς εργασίες που συνοδεύουν τα ανωτέρω (επεξεργασία εικόνας και κειμένου, σελιδοποίηση, βιβλιοδεσία κλπ). 12. Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, η εκμίσθωση εξοπλισμού για τη διοργάνωση αναλόγων εκδηλώσεων για λογαριασμό τρίτων επ’αμοιβή ή με αντάλλαγμα την διαφημιστική προώθηση άλλων στόχων της εταιρίας. 13. Η αγοραπωλησία ακινήτων, η εκμίσθωση και η με κάθε μέσο εκμετάλλευση ακινήτων, η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας ή όχι της εταιρίας. 14. Η εμπορία, συντήρηση και εκμετάλλευση αυτοκινήτων, δικύκλων, μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων, σκαφών, πλωτών και εναέριων μέσων για τουριστικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών και αποθήκευσης αγαθών, η διακίνηση φορτίων για λογαριασμό τρίτων αλλά και κάθε εργασία συναφής προς τα ανωτέρω. 15. Η εκμετάλλευση γαιών, ακινήτων ιδιοκτησίας ή μη της εταιρίας για την παραγωγή ενέργειας. 16. Η περισυλλογή, εκποίηση, αξιοποίηση απορριμμάτων, αποβλήτων ή άλλων άχρηστων υλικών για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή αξιοποίηση. 17. Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η πρακτόρευση πληροφοριών και ειδήσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και εκμεταλλεύσεως που έχει στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων, υπηρεσιών ή αγαθών με έντυπο, ηλεκτρονικό, διαδικτυακό, τηλεπικοινωνιακό, ραδιοτηλεοπτικό ή άλλο τρόπο, όπως και κάθε άλλη συναφής εργασία που έχει σχέση με τα είδη, συστήματα και μεθόδους προβολής, διαφήμισης και επικοινωνιών. 18. Η άσκηση οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας, εμπορίας, υπηρεσίας ή δραστηριότητας, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον σκοπό της παρούσας εταιρίας. Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί ακόμα: 1.Nα αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει σχέση με τον αυτοματισμό και την οργάνωση γραφείου, τις γραφικές τέχνες ,την παραγωγή ενέργειας ,την πληροφορική,την εκμετάλλευση ακινήτων και μεταφορικών μέσων ή συναφείς δραστηριότητες και αφορούν την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή ή πα¬ρεμφερή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, η εξαγορά, ολική ή μερική, οποιασδήποτε άλλης, συνα¬φούς ή παρεμφερούς επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η ίδρυση συναφών ή παρεμφερών επιχειρή¬σεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η διεξαγω¬γή οιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κα¬τάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παρα¬πάνω σκοπών. 2.Nα δίνει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 3.Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενεγγύων πιστώσεων σε ευρώ ή ξένο νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή δημοσίων φορέων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 4. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, αποθήκες ,υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 5. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. 6. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. 7. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. 8. Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της. 9. Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 10. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. 11. Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωση της. 12. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 13. Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρίας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. 14.Η με κάθε τρόπο αξιοποίηση του διαδικτύου για την προώθηση των παραπάνω στόχων. Γ) Εφ’όσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή άσκηση οποιασδήποτε εργασίας που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, υπάλληλος της εταιρίας ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δ)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρίας και άλλες συναφείς ή μη δραστηριότητες ή υπηρεσίες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κύρια
18140000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47430000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47610000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47620000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47630000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58210000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61900000 ΑΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Δευτερεύουσα
82191000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82191101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
95210000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση