Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXTRA MILE HUMAN CAPITAL SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801844780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164427601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801465988
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157442201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ICOMM CALL CENTER IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800866750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143396701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998298773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8841601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SARP FACILITY MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγκαταστάσεων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998935582
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6456601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση