Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

2ΠΡ ATHLETICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132030501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800438454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122559601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998276340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8409501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΚΛΑΜΠΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998641010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7133701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043595920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6832801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOUBIER ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999216585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6071301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099966692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4851101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση