2ΠΡ ATHLETICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΥΚΩΝ 26 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

2ΠΡ ATHLETICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΕΥΚΩΝ 26 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801562021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159176801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

2ΠΡ ATHLETICS
2PR ATHLETICS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΥΚΩΝ 26
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σκοπός Επιχείρησης

1) Η κτήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση, είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε σε αλλότριες, γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων και προπονητικών κέντρων οποιουδήποτε αθλήματος ή δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πίστας καρτ, χώρου μπόουλινγκ, και κολυμβητηρίου( πισίνας), η αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με το σήμα και την επωνυμία της και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας έχει σχέση με την λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, η ίδρυση και λειτουργία σχολής κάθε και όλων των αθλημάτων, η παροχή υπηρεσιών προπονητή αθλητών σε κάθε και όλα τα αθλήματα, η οργάνωση εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, καθώς και η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν τη δραστηριότητά της αυτή. 2) Η κτήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση, είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε σε αλλότριες, χώρων λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ ), θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, μασάζ, καθώς και πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων. 3) Η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων αναψυχής, με ελληνική σημαία. 4) Η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση ή διαχείριση μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μοτοσικλετών. 5) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα από φωτοβολταϊκά συστήματα, η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και παρεμφερή είδη σε χονδρική και λιανική διάθεση και διανομή. 6) Η παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την Αιολική, την Υδροηλεκτρική, τη Γεωθερμική και τη Βιομάζα στην Ελληνική Επικράτεια. 7) Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την Αιολική, την Ηλιακή, την Υδροηλεκτρική, τη Γεωθερμική και τη Βιομάζα. 8) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού. 9) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού. 10) Η (αποκλειστική ή μη) αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής και η προώθηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή αγορά των προϊόντων τους, της σχετικής τεχνογνωσίας τους και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. 11) Η οργάνωση συστήματος (αποκλειστικής ή μη) διανομής των αντιπροσωπευόμενων προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω θυγατρικών ή ανεξάρτητων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. 12) Η κτήση και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων (αποκλειστικής ή μη) αντιπροσώπευσης ή διανομής σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής. 13) Η εκμετάλλευση δικαιωμάτων δικαιόχρησης και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και εθνικότητας. 14) Η παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και διοικητικής οργάνωσης, επιχειρηματικής στρατηγικής, οργάνωσης παραγωγής, εμπορικής πολιτικής, διαφήμισης, μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων, προώθησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δημοσίων σχέσεων, έρευνας αγοράς, αποτίμησης επιχειρήσεων, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. 15) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε πάσης φύσεως ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. 16) Η παροχή πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. 17) Η επιμέλεια εκδόσεων, οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων και παροχή επιμόρφωσης αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα. 18) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση (π.χ. ανέγερση, εκμίσθωση, διαχείριση, κλπ) πάσης φύσεως ακινήτων (π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών επίβλεψης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και διακόσμηση κάθε είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα. 11) Η χονδρική και λιανική πώληση, αγορά, εμπορία, εισαγωγή - εξαγωγή, προώθηση, διακίνηση, διανομή πάσης φύσεως ενδυμάτων, αθλητικών ενδυμάτων, εσωρούχων, υφασμάτων, υποδημάτων, γενικών ειδών ενδύσεως ή υποδήσεως και αξεσουάρ, αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής, κοσμημάτων, ρολογιών, ειδών πολυτελείας, αρωμάτων, καλλυντικών, επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού ή στολισμού πάσης φύσεως, αναμνηστικών αντικειμένων (σουβενίρ) ή συναφών τουριστικών ειδών, ομπρελών, γραφικής ύλης, εντύπων, βιβλίων, παιχνιδιών, αναπτήρων καθώς και κάθε είδους τροφίμων και ποτών, τυποποιημένων ή μη, ξηρού πάγου, κάθε είδους καπνών, τσιγάρων, πούρων και οποιωνδήποτε συναφών προϊόντων, ειδών καπνιστού. 12) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης πάσης φύσεως ενδυμάτων, αθλητικών ενδυμάτων, εσωρούχων, υφασμάτων, υποδημάτων, γενικών ειδών ενδύσεως ή υποδήσεως και αξεσουάρ, αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής, κοσμημάτων, ρολογιών, ειδών πολυτελείας, αρωμάτων, καλλυντικών, επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού ή στολισμού πάσης φύσεως, αναμνηστικών αντικειμένων (σουβενίρ) ή συναφών τουριστικών ειδών, ομπρελών, γραφικής ύλης, εντύπων, βιβλίων, παιχνιδιών, αναπτήρων καθώς και κάθε είδους τροφίμων και ποτών, τυποποιημένων ή μη, ξηρού πάγου, κάθε είδους καπνών, τσιγάρων, πούρων και οποιωνδήποτε συναφών προϊόντων, ειδών καπνιστού, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων στους χώρους εμπορικών κέντρων, διεθνών αερολιμένων και λιμένων της χώρας. 13) Η λειτουργία και εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του διαφημιστικού χώρου) κάθε είδους χώρων, κέντρων διασκέδασης, αναψυχής, χώρων συνάθροισης του κοινού, αναψυκτηρίων, καφετεριών, καφενείων, μπαρ, ρέστοραν-μπαρ, εστιατορίων με σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) οπουδήποτε είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις της εταιρείας είτε σε αλλότριες, ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας. 14) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών οίκων οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται παρόμοια ή συναφή προς το αντικείμενο της Εταιρείας είδη. 15) Η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άμεσα ή έμμεσα σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συστήνει κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να αναλαμβάνει και περαιώνει οικονομοτεχνικές και επιχειρησιακές και κλαδικές μελέτες, να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, να λαμβάνει μέρος σε πάσης φύσεως επιδοτούμενα προγράμματα και σε προγράμματα επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων. γ) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρίας. δ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή ή μη σκοπό. στ) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν παρεμφερείς εν γένει σκοπούς, να τις αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε αυτές, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή εν γένει νομικά πρόσωπα, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. η) Να συμμετέχει μόνη ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς ή συναφείς διαδικασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά ή πώληση ή μίσθωση οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος ή την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή για τη σύναψη συμβάσεων που συνδυάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω. 16) Να προσεγγίζει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αναζήτηση εμπορικής ή επιχειρηματικής συνεργασίας οποιασδήποτε φύσης ή με οποιονδήποτε τρόπο 17) Να αναζητεί σημεία πωλήσεως προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 18) Να διεξάγει έρευνες αγοράς 19) Να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις 20) Να προετοιμάζει επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμούς, οικονομικά στοιχεία 21) Να προετοιμάζει ισολογισμούς, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εν γένει και να παρέχει συναφείς οικονομικών υπηρεσιών 22) Να παρακολουθεί την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 23) Να παρακολουθεί τη λειτουργία και οργάνωση και πρόοδο σημείων πωλήσεως ή διαθέσεως προϊόντων και υπηρεσιών 24) Να διερευνά τη διάθεση και τις τάσεις και τον βαθμό ικανοποιήσεως των πελατών και να υποβάλει σχετικών προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων 25) Να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικά με οικονομικά και νομικά ζητήματα πάσης φύσεως 26) Να αναζητά νέους προμηθευτές, συνεργάτες, σημεία πώλησης, πωλητές, συμβούλους, διευθυντές, εργαζόμενους και να υποβάλει σχετικές προτάσεις 27) Να παρακολουθεί και να επιδιώκει την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 28) Να προβαίνει εν γένει σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τον Νόμο και τους εξυπηρετούν τον σκοπό της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
93110000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κύρια
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47646500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47646503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ Δευτερεύουσα
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70224000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
77401200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85511001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ) Δευτερεύουσα
85511006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
85511007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
93111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
93130000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
93190000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
93191000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
93210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση