Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC GEOMINERAL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800941987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145411701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDILMAC LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997100022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142480001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. - ΚΑΣΤΡΙ Α.Τ.Ε. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800548944
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998935674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6479701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999503170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SACHINOR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999634691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5060301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095358671
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5038101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095549580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2233301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση