Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159439587
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155144701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134526801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METROLIVE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800616865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132367901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHILIP ALBERT BARRY TOY LOUIS


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061977166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6830301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4WISEMONKEYS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999797584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5375401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση