SALAS INTER GROUP Α.Ε.

ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 , 12133

SALAS INTER GROUP Α.Ε.
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999210199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118851001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-12-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERSALAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

3.01. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1] Η παρασκευή και διάθεση τροφίμων, η ταχεία εστίαση [αναψυκτήρια, snack - bar, αίθουσες εκδηλώσεων κ.λ.π.] και η οργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης. 2] Η παροχή γευμάτων από εστιατόριο - ταβέρνα και με δυνατότητα μουσικής στερεοφωνικής ή ζωντανής [ορχήστρα]. 3] Εργαστήριο παραγωγής εδεσμάτων χωρίς επιτόπιο σερβίρισμα και οτιδήποτε αφορά την παραγωγή φαγητού (catering). 4] Οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων. 5] Μίσθωση του εξοπλισμού που απαιτείται για την οργάνωση παντός είδους εκδηλώσεων. 6] Εμπορική αντιπροσώπευση και συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, πολυεθνικές εταιρείες και υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα, εγχώριες εταιρείες και ομίλους, ίδρυση καταστημάτων ή υποκαταστημάτων και εμπορία με αντικείμενο παιδικά και εν γένει ηλεκτρονικά παιχνίδια (ενδεικτικά Mattel). 7] Εμπόριο προϊόντων καπνού [πούρα, πουράκια, τσιγάρα κ.λπ.]. 8] Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, ειδών κοσμηματοποιίας, χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, καθώς και σκευών από άργυρο. 9)] Εμπόριο έργων τέχνης, πινάκων ζωγραφικής. 10] Εμπόριο βιβλίων, φυλλαδίων και παρόμοιων ειδών. 11] Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία εκθέσεων προς διάθεση προϊόντων και εκθεμάτων. 12] Δημιουργία θεματικών χώρων, π.χ παιδότοποι κ.λπ.. 13] Διεξαγωγή κονσέρτων και συναυλιών. 14] Εκμετάλλευση προγραμμάτων θεαμάτων. 15] Εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ. 16] Εκμετάλλευση γηπέδων 4Χ4, 5X5 κ.λπ. ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.. 17] Οργάνωση και διεξαγωγή κάθε άλλης αθλητικής δραστηριότητας. 18 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και συνδυασμένες υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους [π.χ. Φύλαξη, υποδοχή κ.λπ.]. 19] Υπηρεσίες συσκευασίας . (ΚΑΔ 82.92.10) 20] Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων .( ΚΑΔ 82.92.10.05) 21] Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων (ΚΑΔ 01.63.0.17) 22] Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών (έκτος από πατάτες) συντηρημένων με άλλο τρόπο έκτος από ξύδι η οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά. (ΚΑΔ 10.39.18) 23] Γενικό εμπόριο, εμπόριο νωπών και μεταπώληση. 24] Xονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών παρομοίων ειδών αλεσμένων και συσκευασμένων .( ΚΑΔ 46.37.10.08) 25] Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών, συσκευασμένων .(ΚΑΔ 46.38.29.03) 26] Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη. ( ΚΑΔ 52.10.11) 27] Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών (ΚΑΔ 52.10.13) 28] Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης (ΚΑΔ 52.10.19) 29]Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες που λειτουργούν υπαίθρια η εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις (ΚΑΔ 56.10.19.01) 30]Υπηρεσίες logistics , διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων ( ΚΑΔ .....) 31]Υπηρεσίες marketing, προβολής και διαφήμισης. 32] Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από προγράμματα των Ταμείων ή Διευθύνσεων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων Διεθνών Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών για την σίτιση, την ψυχαγωγία, την ευεξία, την άθληση, την υγεία, τον τουρισμό και πολιτισμό, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ή πολεμικών καταστάσεων για όλες τις ηλιακές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 33] Η υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτουμένων από προγράμματα των Ταμείων ή Διευθύνσεων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων Διεθνών Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών (Ο.Τ.Α., Περιφέρειες, Υπουργεία και λοιπά ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμοί) για την ανάδειξη του κλάδου υγιεινής ζωής, ψυχαγωγίας, ευεξίας και διατροφής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικής καινοτομίας, της βελτιστοποίησης των συνθηκών προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της εξοικονόμησης ενέργειας, της υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής, της αντιμετώπισης των σύγχρονων μεταναστευτικών και προσφυγικών προβλημάτων, της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ή πολεμικών καταστάσεων για όλες τις ηλιακές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 34] Η εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών για την υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων δια-βίου μάθησης και πιστοποιημένης επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης των όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στον κλάδο της υγιεινής ζωής, ψυχαγωγίας, ευεξίας και διατροφής μέσα από εργαστήρια, σεμινάρια, webinars, ανταλλαγές εργαζομένων μέσα ενέργειες χρηματοδοτούμενες από προγράμματα των Ταμείων ή Διευθύνσεων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων Διεθνών Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών (Ο.Τ.Α., Περιφέρειες, Υπουργεία και λοιπά ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμοί). 35 ] Η δημιουργία νέων προϋποθέσεων περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας στους τομείς του συνεδριακού τουρισμού, της ψυχαγωγίας, της ευεξίας, της άθλησης, της υγείας, του τουρισμού και του πολιτισμού για όλες τις ηλιακές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες μέσα από διακρατικές συμφωνίες δικτύωσης και συνεργασίες της ,καθώς και η δημιουργία τοπικών και διακρατικών clusters με τη χρήση πόρων από συναφή προγράμματα των Ταμείων ή Διευθύνσεων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων Διεθνών Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών ( Ο.Τ.Α., Περιφέρειες, Υπουργεία και λοιπά ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμοί). 36] Η προβολή της καινοτομίας στον κλάδο της υγιεινής ζωής, ψυχαγωγίας, ευεξίας και διατροφής μέσα από ένα πολυχρηστικό πόρταλ. 37] Xονδρικό και λιανικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομοιογενών παρασκευασμάτων τροφίμων. 38] Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά. 39] Χονδρικό και λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων. 40] Λιανικό εμπόριο παντοπωλείου. 41] Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κρέατος και πουλερικών. 42] Χονδρικό και λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού (οδοντόκρεμες- σαμπουάν- χαρτομάντιλα κλπ). 43] Χονδρικό και λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών. 44] χονδρικό και λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων. 45] Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών. 46] Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 47] Εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα 48] Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων για αστική ευθύνη 49] Εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 50] Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων 51] Εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης, όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ, και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3,5 τόνων) 52] Εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 53] Εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 54 ] ΚΑΔ 46-49 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55] ΚΑΔ 46-36 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 56] ΚΑΔ 68-10 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 57] ΚΑΔ 68-32 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 58] ΚΑΔ 74-90-12 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡΕΣ.ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Κύρια
10391800 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ), ΦΡΟΥΤΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Δευτερεύουσα
10851000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181211 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46382000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46382903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46440000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47111005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47262706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47778201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ Δευτερεύουσα
47788906 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
47788916 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
52101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
52291907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ Δευτερεύουσα
56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
56101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Δευτερεύουσα
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
56211101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ Δευτερεύουσα
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
56291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
77121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
80101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82921000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
84131700 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90041009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
93111002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ Η ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ Δευτερεύουσα
93191000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
93291905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ Δευτερεύουσα
94991401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΝΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση